TORUŃ

AQUA PARK PRZY ULICY HALLERA

Zajęcia prowadzone są w piątki po południu i soboty przed południem.

Odbywają się w basenie rekreacyjnym. Na czas zajęć AQUA BABY basen jest zarezerwowany i pozostaje niedostępny dla pozostałych użytkowników obiektu. Dostępne pozostają natomiast pozostałe atrakcje wodne. Na nasze zajęcia woda jest podgrzewana do 33 stopni. W górnej części obiektu znajduje się widownia, z której można obserwować lekcję.

Wejście na basen jest możliwe na podstawie okazanego w recepcji karnetu AQUA BABY. Wejściówka obejmuje 60minut od momentu przejścia przez bramkę, z czego czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30minut, pozostałe 30minut jest przeznaczone na przebranie dziecka.W grupach dotyczących nauk pływania lekcja trwa 45 minut, zatem czas przeznaczony na przebranie dziecka wynosi tylko 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, następuje naliczanie minutowe.

Przystąpienie do zajęć możliwe jest po wykupieniu kursu, czyli 10 spotkań (koszt 290zł). Dla osób, które jeszcze nie są zdecydowane na udział w całym kursie, istnieje możliwość wykupienia lekcji jednorazowej (koszt 40 zł).

Oferta  obejmuje:

oswajanie z wodą - czas trwania zajęć 30 minut, udział biorą jeden z rodziców i dziecko

oraz

nauki pływania - czas trwania 45 minut, dzieci uczestniczą bez udziału rodzica.

Zgodnie z regulaminem istnieje możliwość odpracowania nieobecności po wcześniejszej konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia.

Prowadzący zajęcia: Joanna Konstanty, Anna Wisniewska, Paulina Rumowska

Telefon kontaktowy: 728 180 369, 607 880 086


Toruń basen UMK w Uniwersyteckim Centrum Sportowym

Zajęcia są prowadzone w soboty w godzinach popołudniowych i w niedzielę w godzinach przedpołudniowych.

Lekcje odbywają się w basenie rekreacyjnym. W trakcie trwania zajęć część atrakcji wodnych jest niedostępna dla pozostałych uczestników obiektu. Temperatura wody wynosi 32 stopnie, a szatnie są wyposażone w przewijaki.

Czas wejściówki obejmuje 60 minut liczony od momentu przejścia przez bramkę, (z czego zajęcia Aqua Baby trwają 30 minut - oswajanie i 45 minut nauka pływania) Po wykorzystaniu limitu czasu następuje naliczanie minutowe. Osoby towarzyszące mogą obserwować zajęcia z widowni znajdującej się w górnej części widowni, chcący przebywać na niecce basenowej zobowiązani są do wykupienia biletu wstępu w kasie pływalni i posiadanie stroju sportowego.

Przystąpienie do zajęć możliwe jest po wykupieniu kursu, czyli 10 spotkań (koszt 290zł). Dla osób, które jeszcze nie są zdecydowane na udział w całym kursie, istnieje możliwość wykupienia lekcji jednorazowej (koszt 40 zł).

Oferta dotycząca basenu UMK obejmuje:

oswajanie z wodą - czas trwania zajęć 30 minut, udział biorą jeden z rodziców i dziecko

nauka pływania - czas trwania 45 minut, dziedzi uczestniczą w zajęciach bez udziału Rodzica

Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub na podstawie formularza zgłoszeniowego.

Wpłat dokonywać należy bezpośrednio do firmy AQUA BABY osobiście przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w kursie lub przelewem na konto Credit Agricole 31 1940 1076 3041 9920 0000 0000 podając w tytule imię i nazwisko dziecka.

 

 

 

 

 

l